top of page

Ta chansen att gå Mobiliseringskursen på Lunds Socialhögskola

En av våra samverkanspartners är Lunds Socialhögskola och därifrån har vi träffat kursledarna för mobiliseringskursen, Cecilia och Arne som hälsat på och berättat om kursens syfte och hur det går till om man vill gå den.


På Mobiliseringskursen studerar socionomstudenter tillsammans med personer som har

egna erfarenheter av utanförskap och marginalisering. Kursen är på heltid i sex veckor och ger 7,5 högskolepoäng. Kursen utgår från gapmending, som har till mål att överbrygga och motverka klyftor i socialt arbete, till exempel mellan brukare och socialarbetare. Kursen tar upp frågor om makt, inkludering, exkludering, gapmending, projektutveckling och socialt förändringsarbete. Alla frågor som diskuteras under kursen försöker vi behandla på ett sätt som förenar forskningsbaserad kunskap, brukarnas kunskap och kunskap från den sociala praktiken.


IBIB kan erbjuda 15 individer med erfarenheter av psykisk ohälsa och/eller sociala problem en plats på Mobiliseringskursen. Om du är intresserad av personlig utveckling och att få läsa på Lunds Socialhögskola kan du kontakta Evie eller Silvia som bryggar kontakten med kursledarna. Vi kommer också att åka på studiebesök i augusti och är man nyfiken är det fritt fram att följa med.


Vid intresse maila; evie@rostangatillsammans.se eller silvia@rostangatillsammans.se så berättar vi mer!
Comments


bottom of page