top of page

Bakgrund till projektet 

Föreningen Röstånga tillsammans äger projektet. Det finansieras av Allmänna arvsfonden.

Under vintern och våren 2009 samlades många engagerade invånare och föreningar i Röstångabygden för att tillsammans hitta teman och samarbetsformer för att utveckla bygden. Ett par stora mobiliseringsmöten hölls och olika utvecklingsgrupper bildades, främst inom boende, natur, kultur och näringsliv.

För att formalisera och strukturera processen bildades den ideella föreningen Röstånga Tillsammans, med uppgift att driva olika utvecklingsprojekt i bygden.

Grundsynen i vårt utvecklingsarbete är att allt hänger ihop och påverkar varandra och bidrar till utveckling! Därför är det lika viktigt att träna knattarna i fotboll som att arrangera konserter på Stationshuset. Eller att ha en snygg bykärna, en ICA-butik eller hembygdsgård. Eller en bra skola , närhet till naturen och ett välkomnande klimat för våra besökare.

Om allt hänger ihop, så borde vi också samverka för att utveckla bygden – det gör vi i Röstånga Tillsammans.

Anchor 1

Beskrivning av projektet

 

Projektet utgår från Agenda 2030 och lokalsamhällets betydelse för hållbar utveckling.

Under projekttiden vill man främja den psykiska och fysiska hälsan hos personer med funktionsnedsättning i arbetsför ålder, äldre med funktionsnedsättning och barn och unga i bygden. Föreningen vill bidra till att stärka målgruppens möjligheter till egenmakt, medverka till en mer hållbar utveckling inom bland annat områdena miljö, ekonomi, arbete och hälsa. Det ska uppnås genom att använda landsbygdens resurser och öka gemenskapen i bygden. Äldre och barn ska erbjudas kostnadsfria kultur- och hälsofrämjande aktiviteter.

De ur målgruppen som är i arbetsför ålder ska ges möjligheter att arbetsträna och pröva att arbeta i en verksamhet som fokuserar på matsvinn och som ska etableras under projekttiden. Matsvinnsverksamheten är tänkt att drivas vidare som ett socialt företag lokalt och de kultur- och hälsofrämjande aktiviteterna är planerade att bedrivas vidare genom lokala föreningar, kommun och ABF.

Vill du veta mer om projektet finner du informationen här.

Nedan ses en överblick av projektets olika delar och de samverkanspartners som möjliggör detta projektet utöver Arvsfondens finansiering.

bottom of page