top of page

Lär känna: Svalövs vårdcentralEn stor del av IBIB:s verksamhet går ut på att sysselsätta deltagare och några av de som är med i projektet idag har fått kontakt genom Svalövs vårdcentral, där Petra jobbar som samordnare. Vi ställde några frågor till Petra för att få veta mer om samarbetet och tankarna kring IBIB som projekt.


På vilket sätt har ni samarbetat med IBIB?

– Vårt samarbete har fungerat väldigt bra och jag har kunnat förmedla personer till Evie och hennes kollegor som tagit kontakt med dem för att få komma på studiebesök och därefter lägga upp en planering.


Vad kan du se att IBIB har lett till hittills?

Projektet har varit till stor nytta för många av de som inte är i fas för arbetsträning och kanske även fått avbryta den. Även om arbetsträning inte ska ingå i scheman på arbetsplatsen så blir det för patienter ändå en ökad press att vara tillbaka på en arbetsplats. Många av dom har också utvecklat en social fobi och behöver komma åter in i social samvaro med fokus på hälsa och vänja sig vid tanken på att återgå till arbetsliv.


– Försvinner IBIB kommer det bli ett stort tomrum för vår vårdcentral då det inte finns många projekt i närhet till oss.

Comments


bottom of page