top of page

IBIB 2023: en tillbakablick

Året går mot sitt slut och IBIB går snart in i sin sista period som projekt. 2023 var ett viktigt år för IBIB, där mycket kom på plats och verksamheten växte. Vi bad projektledaren, Evie Soli, berätta om året som gått, om lärdomar och erfarenheter, och om planen nästa år.


2023 började med ett intensivt arbete kring kokboken. Många ville vara med och samtidigt arbetade projektet fram en metod för att ta tillvara på kunskaper och kompetenser bland sina deltagare och anställda. Kokboken lanserades i april med en releasefest på Stationen, där deltagarna var med och arrangerade en konsert.


En del av gänget bakom kokboken.


– Det blev en stor framgång för projektet, runt 130 personer kom, det blev en byafest. Kokboken är en resa som många har gjort, för våra deltagare handlade det till exempel om att våga stå på scen och berätta om arbetet, berättar Evie Soli.


– Sen efter lanseringen när kokboken började spridas blev det väldigt roligt att samlas runt den och folk började komma förbi kontoret för att hämta en kokbok, det blev en mötesplats.


Under våren hade IBIB de första träffarna med ungdomar i bygden. De bjöds in för att äta pizza och planera aktiviteter för unga, och beslutade att en muralmålning skulle göras på Odenvallen och att en konsert skulle arrangeras under hösten. 


Av olika anledningar var det flera som slutade på IBIB i slutet av våren, och under sommaren gick projektet på lågvarv. Men några samarbeten påbörjades, som med Growhub samt Naturum och kommunen kring Barnens nationalpark.


– Vi hade första träffen i juni. Då hade Maria börjat och hon och naturvägledaren Kajsa höll den första träffen med tema väderstreck, orientering och växttryck. Det var en lyckad pilot, säger Evie.


Växttryck på första träffen inom ramen för Barnens nationalpark.


Dessutom fick IBIB ta över köket och lokalen på Billingevägen under sommaren, vilket öppnade upp för helt nya möjligheter inför hösten. 


I juli var IBIB med på "Röstånga skapar" där det hölls en workshop för att planera muralmålningen som ungdomsgruppen önskade. Och i augusti blev det äntligen dags att göra den. Då bjöds barn och unga in till att vara med och måla tillsammans med Kulturföreningen Rävan.


Muralmålningen på Odenvallen, verket heter "Finns i sjön".


I september och oktober kom två nya personer in i IBIB:s team, Malin och Samah, och projektet fick ytterligare ny energi. Evie beskriver det som att de fick en stabil bas med ett bra och starkt team, som gjorde att de kunde göra mer. 


– Under hösten har vi jobbat mycket med mat. Vi fick större frihet med köket och har lagt mycket krut på att växa där. Vi har också förberett jorden för att kunna odla lite till våren. 


Under hösten lanserades konceptet #IBIBlevererar, alltså projektets matverksamhet. Vid flertalet tillfällen har projektets anställda och deltagare lagat mat med matsvinn som de sedan har serverat till samarbetspartners, gäster och t.ex. tillsammansodlingen och en yogaförening. I oktober och november arrangerades fler träffar inom ramen för Barnens nationalpark. Vid det här laget, säger Evie, har de blivit duktiga på att arrangera utflykter till nationalparken och lärt sig exakt vad som behövs packas och hur man bäst lagar mat på öppen eld. 


IBIB:s team hade också flera träffar med Emma Jangö från Hej Främling! under hösten, där ABCD-metoden presenterades på ett sätt som IBIB nu ska jobba vidare med. 


Projektet arrangerade även flera konserter på Stationen under hösten, som ungdomarnas konsert och en konsert med Kristian Anttila. 


Träff med Hej Främling och konserter på Stationen.


Tar du som projektledare med dig något särskilt från året som gått?


– Att det har varit en utmaning med deltagarflödet, men det lossnade lite med kokboken och fler meningsfulla aktiviteter. Och mat som en sån himla positiv kraft och samlingspunkt. Det för så mycket fint med sig. Det har vi sett genom att ha smakpanel och lämna matlådor till odlingen. Även om vi inte var där hörde vi att de suttit ihop och ätit och pratat väl om maten. 


Vad är planen inför 2024?


– Att ta matsvinnsverksamheten vidare. Vi har en bra grund med personal nu som är väldigt kunniga och kreativa, och vi har lokalen och våra erfarenheter. Vi har börjat skissa på en meny vi kan erbjuda. Och att vi ska utveckla rutiner och kunskaper så att det inte blir personberoende. Vi vill också hitta nya vägar för det här att kunna fortsätta, för vi ser vad det betyder att få en riktig anställning. Det är jätteviktigt det vi gör med målgruppsanställningarna. Något som har blivit tydligt för mig är att man inte kan basera allt på frivillig kraft, det handlar om att skapa arbetstillfällen. Där har vi Yallatrappan som en ledstjärna. Det är fantastiskt att se det i vardagen, hur viktigt det är och vad det gör med en människa att få en chans. Man kan så mycket och vill så mycket, men det handlar om att få en fot in och det kanske man inte får om man saknar erfarenhet, språk eller utbildning till exempel. 


– Jag tänker mycket i riktning mot lokalt gemensamt välståndsbygge. Att vi jobbar lokalt för att utveckla samhället med de resurser som finns här. Det ska inte bara vara utflöde, utan vi ska ta tillvara på det som finns av engagemang och ekonomi.


Är det något annat du vill lyfta?


– Våra samarbetspartners och styrgruppen som har varit en fin resurs. De har verkligen ställt upp och varit jättebra att bolla med, kommit med ett bra förhållningssätt och erfarenheter. De betryggar och ger ett fint stöd. 


– Och så vill jag göra en koppling till världsläget. Det händer mycket i världen som berör flera i teamet, både anställda och deltagare. Då blir det extra viktigt att vi jobbar lokalt för att skapa en trygg och inkluderande mötesplats som är grundad på att alla människor är lika mycket värda och har samma rättigheter. 


– Sen har det varit en fin process med Emma och Hej Främling!. Väldigt mycket går hand i hand med kokboksarbetet, att vi jobbar med de resurser vi har här. Det är det som projektet är grundat på och det har tydliggjort för oss själva hur vi jobbar. Det här är inte ett renodlat ABCD-projekt men många bitar stämmer bra med IBIB, till exempel hur viktigt det är med resurser och kontakter lokalt. 

Evie, projektledare för IBIB.


Tack till alla som har varit en del av IBIB på olika sätt under året som gått. Nu ser vi fram emot en intensiv och spännande vår med IBIB! Vi ses och hörs igen efter nyår. 

Comments


bottom of page