top of page

Barnens nationalpark


Klicka runt i galleriet bland bilder från de olika träffarna!


Under sommaren och hösten har IBIB, vid tre tillfällen, bjudit in barn och pedagoger från Midgårds fritidshem till nationalparken, inom ramen för det som kallas för Barnens nationalpark. Arbetet leds av Maria Liljefors, naturvägledare och medarbetare i IBIB, med hjälp av Kajsa Roth, naturvägledare. Även Naturum Söderåsen, Friluftsfrämjandet Söderåsen och Scouterna Ljungbyhed är involverade.


Tillsammans med naturvägledarna och pedagogerna från fritids får barnen prova olika aktiviteter för att bekanta sig med och lära om naturen, växt- och djurliv.


- Vi vill skapa positiva erfarenheter och upplevelser för barn och unga i naturen, där de kommer ut från klassrummet också, säger IBIB:s projektledare Evie Soli.


Barnens nationalpark växte fram efter ett möte som IBIB bjöd in Länsstyrelsen till i november förra året, med bland andra Centrala elevhälsan, kommunens folkhälsostrateg, Naturum Söderåsen, ABF och Familjecentralen i Svalöv. Mötet handlade om barn och unga och skolresultaten i Svalövs kommun. Utifrån diskussionen föddes en tanke utifrån IBIB:s projektmål och olika spår, om att ta ut barn och unga i naturen - dels för de hälsofrämjande aspekterna och dels för att motivera barnen till lärande genom att de får lämna klassrummet och lära sig om naturen - i naturen. Tanken är också att stärka barn och unga genom att lyfta deras perspektiv på naturen.


- De har fått prova orientering, växttryck och att vara kreativa med naturen, nämner Evie Soli som exempel på aktiviteter.


Tillsammans med Lazaro Oliveira som är personlig tränare genomfördes också en dag med fokus på rörelse, där vi fick låna Odenvallen IP av Röstånga IS. En annan träff hade fokus på eld, där barnen fick lära sig att göra upp eld, laga pizza på stekhäll och prova att använda tändstål.


Målet med Barnens nationalpark är att skapa ett material som kan delas med andra fritids i kommunen. Materialet kommer innehålla olika aktiviteter och guider till upplevelser i naturen, som pedagoger kan genomföra med sina barn och unga, eventuellt också en karta över barnens favoritplatser i nationalparken.


Scouterna och Friluftsfrämjandet är med i processen för att bland annat ge input på materialet. Och nästa steg är att bjuda in barn och unga från en resursskola i Svalöv för att testa aktiviteterna med dem.


- Syftet är ju att erbjuda aktiviteter i närnaturen till målgruppen och att inspirera barn, unga och även fritidspersonal och föräldrar att på ett enkelt sätt ta sig ut i närnaturen för naturupplevelser, aktiviteter och rörelse, säger Maria Liljefors.

Comments


bottom of page