top of page

Lär känna: Svalövs Arbetsmarknadsenhet

Ett av IBIB:s projektmål är att öka individers möjlighet till egenmakt och arbete. Det görs till exempel genom att projektet erbjuder personer som står långt från arbetsmarknaden att delta i verksamheten för att få ett socialt sammanhang och som ett första steg på vägen mot en sysselsättning. Några av deltagarna har sedan fått anställning hos IBIB. I det här arbetet är Svalövs kommuns arbetsmarknadsenhet en viktig samarbetspartner, och vi har ställt några frågor till Madeleine Carlestam som jobbar som projektledare på enheten, för att få veta mer om samarbetet.


Madeleine Carlestam jobbar på arbetsmarknadsenheten och skickar ibland deltagare till IBIB. Hur ser samarbetet ut med IBIB? - Vi jobbar med IBIB utifrån att vi kommer i kontakt med invånare i kommunen som har behov av en aktivitet och det sociala sammanhanget som IBIB erbjuder. Framförallt handlar det om att erbjuda invånare en aktivitet som främjar deras välbefinnande och som kan vara ett första steg på vägen mot sysselsättning och självförsörjning.

Vad kan du se att IBIB har lett till hittills? - Jag kan se att IBIB har lett till att fler invånare har fått möjlighet att utvecklas i ett gruppsammanhang, både i sociala relationer men även i att våga utforska nya saker både på egen hand och tillsammans med andra.

Vad tror du att IBIB kommer lämna efter sig när projektet är slut?

- Jag tror att IBIB kommer lämna avtryck i mötet mellan olika människor och hur vi kan lära oss av varandra utifrån våra erfarenheter och kunskaper. Framförallt tror jag att IBIB har möjliggjort för individer att befinna sig i en gemenskap och samtidigt få ökad tilltro till sin egen förmåga.

Comments


bottom of page