top of page

Lär känna: Socialhögskolan i Lund

Cecilia Heule är lärare och forskare på Socialhögskolan i Lund och driver den så kallade mobiliseringskursen, som vi tidigare har berättat om. IBIB har samarbetat med de ansvariga för kursen och två av IBIB:s anställda har även fått möjlighet att gå den. IBIB:s projektledare har också suttit med i en panel för att bedöma studenternas arbeten och har presenterat projektet för studenterna.


Mobiliseringskursen startade med avsikt att minska avståndet mellan det professionella sociala arbetet och människorna som berörs av det, och därför blandas både socionomstudenter med studenter från brukarorganisationer.På vilket sätt har ni samarbetat med IBIB?

– Vi har besökt Röstånga med våra studenter och deltagare från IBIB har deltagit i våra kurser. Personal från IBIB har också bidragit i undervisningen.


Vad har du sett hittills att IBIB har resulterat i?

– Det är fantastiskt att projektet har engagerat så många lokala människor i ett så gott syfte. Projektet har även inspirerat personer från Socialhögskolan och andra organisationer med sina kreativa lösningar och projekt. Två studenter med erfarenheter av psykisk ohälsa har arbetat i projektet och förverkligat sina visioner. 


Vad tror du IBIB kommer lämna efter sig när projektet är avslutat?

– Förhoppningsvis kommer verksamheten att kunna fortsätta då den bidrar till vitalisering för bygden och inkludering av personer som riskerar att marginaliseras.

Comments


bottom of page