top of page

Lär känna projektparterna: RSMH

Projektet IBIB, Individ och bygd i balans, har flera olika projektparter. Sist fick vi bekanta oss med ABF Nordvästskåne och näst på tur är Jonas Bredford från RSMH.


Till vänster - ett gäng från IBIB, Röstånga Tillsammans och RSMH. Till höger - Jonas Bredford.


Vem är du och vad är RSMH för organisation?

Jag är Ordförande i RSMH-Lund och styrelseledamot i RSMH-Skåne. RSMH är den största och äldsta brukarorganisationen i Sverige, grundad anno 1967 som en reaktion på dåtidens stora mentalsjukhus. Vi bidrog starkt till att dessa så småningom avvecklades och ersattes med egna boenden och öppenvård. Vi ligger också bakom införandet av personligt ombud där brukare kan få hjälp med kontakten med myndigheter. IBIB är vi med i eftersom projektet rimmar mycket väl med våra värderingar och åsikter om vad som främjar psykisk hälsa.


Vad är er roll i IBIB?

Vårt samarbete har hittills handlat om att vi har en anställd i projektet, och att vi bistått med medlemmar som velat delta i aktiviteterna. Och RSMH:s husband Sicked Allo kommer att spela förband till den kommande konserten med Kristian Anttila 6 oktober.


Vad har ni sett hittills att IBIB har resulterat i?

IBIB har tagit itu med matsvinnet och bidragit till goda matvanor hos våra medlemmar genom skapandet av en kokbok. IBIB främjar också mötet mellan äldre och unga vilket är ett utmärkt sätt att motverka att den psykiska ohälsan som ökar i båda målgrupperna. IBIB uppmuntrar dessutom den konstnärliga kreativiteten som är vanlig bland människor med psykiska problem, genom skapandet av en mosaiktavla och inspirerande musikevenemang. Vi anser också att IBIB är på rätt spår när man tar ut våra medlemmar i naturen vilket skapar lugn, välmående och en förbättrad kondition. IBIB har även förstått vikten av att samarbeta med andra aktörer och att knyta kontakter.


Vad tror ni IBIB kommer lämna efter sig när projektet är avslutat?

Efter projekttidens slut tror vi att IBIB har visat vägen för hur en fungerande modell för individ och bygd i balans kan se ut. Det är sedan upp till inblandade aktörer att använda den kunskap och de knutna kontakter som projektet resulterat i.

コメント


bottom of page