top of page

Lär känna projektparterna: ABF

Projektet IBIB, Individ och bygd i balans, har flera olika projektparter. För att bättre förstå parternas olika roller och hur projektet är uppbyggt har vi ställt några frågor till representanter för de olika parterna - först ut är Josefine Burman som är verksamhetsansvarig för unga och hållbarhet på ABF Nordvästskåne.


Josefin Burman till höger i samband med en konsert med sydafrikanska hiphop-kollektivet Soundz of the South.


Vilka är ni och varför är ni med i IBIB?

ABF Nordvästskåne är en idéburen organisation och ABF är Sveriges största studieförbund. Vi har ett idéprogram som guidar oss i vårt arbete. Där står det bland annat att vi ska arbeta för att "mobilisera människors kunskaper, kraft och medskapande för hållbar och jämlik utveckling...". Så som jag ser på det så är det exakt det IBIB syftar till att göra och därför känns det självklart att vi ska vara med och bidra till projektets framgång på det sätt vi kan.


Vad är er roll i IBIB?

Vi har lite olika roller i projektet, dels sitter min kollega med i styrgruppen och funkar som ett bollplank och en förlängning av ABFs nationella nätverk, dels har jag haft en operativ roll i att vi gemensamt har mobiliserat ungdomar i Röstånga att vara mer delaktiga i Röstångas utbud. Det är ett pågående arbete som är i sin linda.

Vad har ni sett hittills att IBIB har resulterat i eller fått för resultat?

Konkret så har IBIB bidragit till en rad fantastiska saker i Röstånga, där den mest konkreta är kokboken. Men det är inte boken i sig som är det viktiga utan känslan som den har medfört till alla som deltagit i att dela med sig av recept, layouta boken och skapa en bokfest tillsammans. Det rullande arbetet med matsvinnet som skapar en mötesplats där aktörer kan bjudas in över lunchmöten och seminarier hoppas jag verkligen ska kunna fortsätta. För att inte nämna det positiva kravlösa sammanhang som skapats för många människor genom de dagliga aktiviteterna.

Vad tror ni IBIB kommer lämna efter sig när projektet är avslutat?

Jag ser att IBIB har vidgat kontaktytorna mellan olika föreningar och aktörer i Röstånga och därför kommer kanske en av de största sakerna som kommer finnas kvar vara det utvidgade utrymmet för samskapande som har uppstått föreningar, människor och andra aktörer emellan.

Comentarios


bottom of page