top of page

Emma Jangö om ABCD-metoden och Hej Främling!


Emma Jangö, verksamhetschef för Hej främling, till höger med en del av gänget som var med på första träffen.


I slutet av september hade IBIB sin andra träff med Hej Främling för att få lära mer om ABCD-metoden och hur den skulle kunna användas både inom projektet men också i den lokala utvecklingen av bygden. För att få veta mer om Hej Främling och metoden ställde vi några frågor till verksamhetschef Emma Jangö.


Hej, vem är du och vad är Hej Främling för organisation?

– Jag heter Emma och arbetar som verksamhetschef i den nationella föreningen Hej Främling som i år firar 10 år. Vi har en dröm om ett samhälle där alla mår bra, där alla har värdefulla relationer och lever i innanförskap. Vi får människor att mötas i meningsfulla sammanhang som vi mår bra av. Vi har aktiviteter inom idrott, kultur och friluftsliv, i sammanhang, genom koncept eller på mötesplatser, ute som inne, som är öppna och gratis för alla.


– Förra året hade vi verksamhet på 50 orter med över 35 000 deltagarbesök. Vi arbetar på ett sätt som hjälper oss sträva mot drömmen och utgår från olika metoder. Metoderna är ABCD, Design Thinking, Credible messenger och Tredje platsen. Vi har arbetat med detta i 10 år nu och metoderna är en del av oss.


Kan du berätta mer om ABCD-metoden?

– ABCD står för Asset Based Community Development, och är en metod som handlar om att utgå från det som är starkt, snarare än det som är fel. Det är en metod som verkligen är i ropet, och egentligen är det ett sätt att se på samhället och på varandra. Vi börjar alltid i vad personer vill och kan, inte vad de saknar och behöver. Detsamma gäller vad som finns på en plats, och att sen bygga på det. Det finns otroligt mycket att säga om ABCD, men egentligen är det viktiga att fråga: Vad bryr du dig tillräckligt mycket om för att engagera dig i? Från det kommer otroligt mycket kraft att utveckla en plats tillsammans med de som bor där.


Vad tror du att ABCD-metoden kan ge till IBIB (och Röstånga)?

– Jag känner själv starkt att metoden och synsättet ger mig ett utlopp för att vara nyfiken och inte fastna i att allt ska lösa sig av en konstant planering och skalbar effektivisering – utan att vi hittar sätt så att alla kan vara med på sitt sätt. Det tror jag att metodtänket också kan ge till IBIB och fantastiskt härliga Röstånga. Det finns så mycket att ge, alla personer har rätt att få höra till – och det tycker jag att teamet inom IBIB som jag mött är nyfikna på att lära sig mer kring, och utav varandra. Det är spännande att få djupdyka i metoden tillsammans med IBIB-teamet och att få dela med oss av de många år av erfarenheter från att arbeta med metoden.

Comments


bottom of page